Đồng thanh cái cạnh vuông

Đồng thanh cái cạnh vuông có nhiều kích thước khác nhau, phù hợp với nhu cầu sử dụng của khách hàng. Các kích thước phổ biến bao gồm:

  • Cạnh vuông: 10mm, 12mm, 15mm, 20mm, 25mm, 30mm, 40mm, 50mm, 60mm, 70mm, 80mm, 90mm, 100mm
  • Độ dày: 1mm, 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm
  • Chiều dài: 1 mét, 2 mét, 3 mét, 4 mét, 5 mét, 6 mét, 7 mét, 8 mét, 9 mét, 10 mét

Giá thành

Giá thành của đồng thanh cái cạnh vuông phụ thuộc vào kích thước, chất lượng và nhà cung cấp.