Thẻ tìm kiếm: Báo giá thanh cái đồng

Quy cách thanh cái đồng

Quy cách kích thước chuẩn của thanh cái đồng copper busbar BẢNG QUY CÁCH  STT TÊN HÀNG Kích thước (mm) (Dày x Rộng x Dài) ĐƠN GIÁ (VNĐ/KG) A ĐỒNG DẢI Liên Hệ 1 2*12*Coil 2 2*15*Coil 3 3*12*Coil 4 3*15*Coil 5 3*20*Coil 6 3*25*Coil 7 3*30*Coil 8 3*40*Coil B ĐỒNG THANH (cây dài 4 […]