Thẻ tìm kiếm: Phương pháp nâng cao hệ số cosφ tự nhiên

Các biện pháp nâng cao hệ số công suất phản kháng

Cách tính công suất phản kháng cần bù: Muốn tính công suất phản kháng cần bù để chọn tụ bù cho tải nào đó thì ta cần biết công suất (P) và hệ số công suất (Cosφ) của tải đó: Giả sử ta có công suất của tải là P, hệ số công suất của tải […]