Biến tần cho máy nén khí

Để biến tần cho máy nén khí hoạt động hiệu quả và bền bỉ, cần thực hiện bảo dưỡng định kỳ theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Bảo dưỡng biến tần bao gồm các công việc sau:

  • Kiểm tra dây dẫn và các đầu nối: Đảm bảo các dây dẫn và các đầu nối được kết nối chắc chắn.
  • Kiểm tra quạt làm mát: Đảm bảo quạt làm mát hoạt động bình thường.
  • Kiểm tra nhiệt độ hoạt động: Đảm bảo nhiệt độ hoạt động của biến tần nằm trong giới hạn cho phép.
  • Kiểm tra các thông số kỹ thuật: Đảm bảo các thông số kỹ thuật của biến tần nằm trong giới hạn cho phép.