Tủ điện ATS

Tủ điện ATS hoạt động dựa trên nguyên lý nhận tín hiệu từ các cảm biến. Khi nguồn chính bị mất, các cảm biến sẽ gửi tín hiệu đến bộ điều khiển ATS. Bộ điều khiển ATS sẽ nhận tín hiệu và điều khiển ATS chuyển nguồn điện sang máy phát điện. Khi nguồn chính được khôi phục, các cảm biến sẽ gửi tín hiệu đến bộ điều khiển ATS. Bộ điều khiển ATS sẽ nhận tín hiệu và điều khiển ATS chuyển nguồn điện sang nguồn chính.