Vỏ tủ điện công nghiệp

Vỏ tủ điện công nghiệp được phân loại theo nhiều tiêu chí khác nhau, bao gồm:

  • Theo môi trường sử dụng: Vỏ tủ điện công nghiệp được phân loại thành vỏ tủ điện trong nhà và vỏ tủ điện ngoài trời.
  • Theo cấp bảo vệ: Vỏ tủ điện công nghiệp được phân loại theo cấp bảo vệ IP (Ingress Protection). Cấp bảo vệ IP thể hiện khả năng chống bụi và nước của vỏ tủ điện.
  • Theo kích thước: Vỏ tủ điện công nghiệp được phân loại theo kích thước chiều dài, chiều rộng và chiều cao.
  • Theo vật liệu: Vỏ tủ điện công nghiệp được phân loại theo vật liệu chế tạo