Thẻ tìm kiếm: 1 biến tần điều khiển 3 bơm

Biến tần điều khiển cho hệ thống máy bơm nước

Trong máy bơm nước, biến tần được lắp vào mạch điện tử của động cơ, làm thay đổi số vòng quay trên trục, dẫn đến làm thay đổi lưu lượng và cột áp của máy bơm ly  tâm Khi công nghệ sản xuất đòi hỏi phải điều chỉnh lưu lượng, áp suất ở động cơ […]