Thẻ tìm kiếm: Bấm đầu cos bằng khí AM-10

Máy bấm đầu cos bằng khí nén đa năng AM-10

Máy bấm đầu cos AM-10 được sử dụng để bấm các đầu cos nhỏ, như Cos kim, Cos Pin, Cos chẽ, Cos trần, Cốt bọc nhựa, và nhiều loại đầu cos điều khiển thông dụng khác trên thị trường. Máy bấm đầu cos bằng lực khí nén AM-10 là một sản phẩm của hãng Patent Tools […]