Cách tính công thức tính khối lượng thanh cái đồng

Bạn đang bối rối với công thức tính khối lượng thanh cái đồng, vậy hãy cùng oristarcorp xem qua công thức tính trọng lượng Đồng – Tấm và Tròn theo cách tính thông thường và hầu hết các công thép khác để các bạn tham khảo qua. Với công thức này chỉ tính theo ý chủ quan và kinh nghiệm, các bạn có thể áp dụng theo hoặc tìm ra cách tính khác tốt và chính xác hơn theo một cách riêng nào đó

Công thức tính trọng lượng Đồng – Tấm và tròn:

1/ Công thức tính trọng lượng Đồng tấm:

Trọng lượng Đồng tấm (kg) = (W x L x H x 9)/1.000.000

Trong đó:

+ W là chiều dài của tấm, đơn vị tính là mm (dân gian gọi là Li)

+ L là chiều rộng của tấm, đơn vị tính là mm (dân gian gọi là Li)

+ H là chiều cao hoặc chiều dày của tấm, đơn vị tính là mm (dân gian gọi là Li)

2/ Công thức tính trọng lượng Đồng tròn đặc:

Trọng lượng Đồng tròn đặc (kg) = (Ø x Ø x L x 7)/1.000.000

Trong đó:

+ Ø là đường kính của cây đồng, đơn vị tính là mm (dân gian gọi là Li)

+ L là chiều dài của cây đồng, đơn vị tính là mm (dân gian gọi là Li)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *