Tủ điện phân phối

Tủ điện phân phối là một thiết bị điện được sử dụng để phân phối điện năng đến các thiết bị điện khác nhau trong một hệ thống điện. Tủ điện phân phối thường được lắp đặt tại một vị trí tập trung trong hệ thống điện, cho phép quản lý và kiểm soát dễ dàng hơn.

Chức năng của tủ điện phân phối

Tủ điện phân phối có các chức năng chính sau:

  • Phân phối điện năng đến các thiết bị điện khác nhau trong hệ thống.
  • Bảo vệ hệ thống điện khỏi các sự cố như ngắn mạch, quá tải,…
  • Quản lý và giám sát hệ thống điện.