Tủ điện bù

Tủ điện bù bao gồm các thành phần chính sau:

  • Tụ điện: là thành phần chính của tủ điện bù, có chức năng cung cấp công suất phản kháng cho hệ thống điện.
  • Thiết bị đóng cắt: có chức năng đóng cắt tụ điện vào lưới điện.
  • Cuộn kháng lọc sóng hài: có chức năng lọc sóng hài và bảo vệ tụ điện.
  • Thiết bị đo, hiển thị: có chức năng đo, hiển thị các thông số kỹ thuật của tủ điện bù.
  • Bộ điều khiển tụ bù: có chức năng điều khiển tụ điện hoạt động một cách tự động, phù hợp với nhu cầu sử dụng của hệ thống điện.