Tủ điện chiếu sáng

Tủ điện chiếu sáng được ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực khác nhau như:

  • Chiếu sáng đường phố: Tủ điện chiếu sáng được sử dụng để điều khiển hệ thống đèn chiếu sáng đường phố, đảm bảo an toàn giao thông và an ninh trật tự cho khu vực.
  • Chiếu sáng khu đô thị: Tủ điện chiếu sáng được sử dụng để điều khiển hệ thống đèn chiếu sáng công viên, vườn hoa, cầu,… tạo cảnh quan đẹp và đảm bảo an ninh trật tự cho khu vực.
  • Chiếu sáng nhà máy, xí nghiệp: Tủ điện chiếu sáng được sử dụng để điều khiển hệ thống đèn chiếu sáng nhà xưởng, kho bãi,… đảm bảo an toàn cho người lao động và máy móc.